Tatau – The Traditional Art of Tatau or Tattoo

Posts tagged “Sulu’ape

Samoan Style Forearm

Samoan style forearm

Advertisements

Shoulder Tatau

Shoulder Ta Tatau

Shoulder tatau

Inspired by Samoan tatau patterns