Tatau – The Traditional Art of Tatau or Tattoo

Posts tagged “Tutufuga

Ta Tatau London – Marquesian Chest

Ta Tatau London

Ta Tatau London

Advertisements

Shoulder Tatau

Shoulder Ta Tatau

Shoulder tatau

Inspired by Samoan tatau patterns